दयाबाट धोका

दयाहाङ राई अनुशासित कलाकारका रूपमा चिनिन्छिन्। बोलेको कुरा हत्तपत्त टार्देनन्। तर, यो पटक दयाको बोलीले